Grön arbetsmiljö

Ett vanligt problem inomhus är den torra luften som kan ge oss irritation i hud, slemhinnor och andningsvägar. Då är det speciellt bra med växter som dricker mycket vatten, dessa ökar nämligen luftfuktigheten inomhus, ca 90 % av det vatten vi ger till växten transpireras.

Andra toxiner i luften som växterna reducerar är bensen, som bland annat finns i lösningsmedel, rengöringsmedel, plaster, färger och gummi, samt trikloretylen som fram till 1993 var en vanlig komponent i rengöringsmedel, lim och lack.

Hälsoproblem kopplade till formaldehyd som är väldokumenterade är ögon-, näs- och halsirritation. Mer kontroversiellt, men inte alls osannolikt, är också påståendet att cancer, astma och andra kroniska sjukdomar i andningsorgan samt neuropsykologiska problem kan vara förorsakade av formaldehyd. Formaldehyd finns bland annat i vissa typer av plaster, textilier, pappersprodukter, färger, spånplattor och tobaksrök.

Att växterna har en mätbar positiv effekt på människor och deras miljö visade forskare på NASA när de 1980 upptäckte att rumsväxter i slutna system minskar halten av flyktiga organiska ämnen i luften. Ämnen såsom formaldehyd, det vanligaste toxinet i inomhusluft, bensen och trikloretylen absorberas av växterna via bladen och förs vidare ner till mikrober vid växtens rötter, mikroberna i sin tur bryter ned toxinerna.

Forskning utförd i USA har visat att växter drar till sig damm mer än man tror.

Graden av partiklar i luften (inklusive luftburna sporer) kan sänkas med så mycket som 20% i vissa situationer. Detta kan leda till minskad användning av luftrenare (kan dock inte ersätta dem) och en förbättring av inomhusluftens kvalitet.

Fördelar med växter på kontoret

Växter i byggnader kan:

 • Förstärka en byggnads profil
 • Förbättra besökarnas uppfattningsförmåga
 • Förbättra luftkvalitén

Växter kan till och med:

 • Hjälpa folk att orientera sig i lokaler
 • Förbättra effektiviteten på arbetsplatsen
 • Förbättra inomhusmiljön
 • Minska stress
 • Få människor att känna sig mer tillfreds
 • Minska förekomsten av damm
 • Sänka bullernivån
 • Öka kundernas köplust

Växter måste vara friska och förvaras på det sättet att arbeta effektivt för vårt välbefinnande och naturligtvis estetiskt. De behöver bra belysning och regelbunden vård, inklusive foder och vatten.

← Till alla produkter & tjänster